SKi Club Vrátna

Online výsledky / Online results

Počas Interkritérie Vrátna 2017 môžete sledovať priebežné výsledky aj online. Online výsledky môžete nájsť na uvedenom odkaze.

You can watch online results during race in Vratne. Online results can be found in this link.